A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2000. június 1., csütörtök

Gál Péter: A New Age - keresztény szemmel

Gál Péter: A New Age - keresztény szemmel

Kiadás: Pécs,Art Nouveau,[2000], 491 oldal

ISBN: 963-03-9504-5A kötet Gál Péter 1992-ben New Age - és a keresztény hit (9313007) címmel megjelent munkájának lényegesen - főként külföldi és hazai irodalmi példaanyagában - kibővített változata. New Age vagyis Új Korszak annak a világszerte terjedő mozgalomnak (?), hitnek (?), vallásnak (?) az elnevezése, amely a miszticizmus és okkultizmus korunkhoz alkalmazott elemeivel dúsítva különféle vallásokból igyekszik egységes, új világvallást létrehozni. Mint a könyvből kiderül, a New Age voltaképpen gyűjtőfogalom, amelyhez a legkülönbözőbb irányzatok, módszerek tartoznak (természetgyógyászat, a Silva-féle agykontroll, természetmisztika, különböző alternatív mozgalmak, például radikális feminizmus stb.). A szerző elöljáróban röviden vázolja a New Age mivoltát, legfontosabb elemeit. Kimutatja gyökereit (ókori gyökereként a gnoszticizmust, közvetlen szellemi előzményeként pedig a teozófiát és az antropozófiát), végigtekinti a New Age-dzsel rokon vagy belőle táplálkozó tanításokat, mozgalmakat, és részletesen felsorolja az e tanhoz sorolható legjelentősebb 'igehirdetők', szerzők munkásságát. Könyve végén összefoglalja a New Age lényegét, és átfogó kritikáját nyújtja. - A munka az alternatív mozgalmak, eszmeáramlatok, divatjelenségek megértése iránt érdeklődők figyelmébe ajánlható.


Tartalom

...
Gyökerek II.: A szabadkőművesség 98-104
...

Olvasható: http://www.ppek.hu/k407.htm

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum