A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2011. január 31., hétfő

Mentor [Donoval János]: A szabadkőművesség

Mentor [Donoval János] A szabadkőművesség

Hermit Könyvkiadó, [Miskolc], 2011, oldal

ISBN: 9786155032035


Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A varázsszó elhangzott . . . és a műhelyek haldokló testébe élet szállott újra! A tétlen kezek megmozdultak: mert volt immáron munka ... És megmozdultak a világon mindenütt. Az első nagypáholy, mely a többi angol műhely irányításának és vezetésének jogát követelte magának, csakhamar örömmel látta, hogy az elhintett magból gazdag vetés kél ki. Az eszme gyorsan röpült át, a szigetországot elkülönítő tengeren és mindenütt ujjongva fogadták, mert az emberi lelkek szomjazták. Soha alkalmasabb időben nem pattanhatott volna ki, mint a XVIII. században. Angliában az egyház és a polgárság lerázta bilincseit. A deizmus az ész hatalmára irányította a figyelmet. A szabadság eszméjét tudósok, filozófusok és népírók egyforma lelkesedéssel hirdették. A lelkek titkos vágyakkal teltek meg, a szíveket epedés szállotta meg, az elnyomottak méltóságuk tudatára ébredtek és haragosan rázták láncaikat. A kőművesek műhelyeiben pedig az egyenlőséget, az egész emberiség testvériségét, a szeretetet, a világosságot hirdették. Ε szerint ott már megvalósult, ami künn csak bizonytalan vágy, ami a páholyok ajtóin kívül csak halovány álomkép.

A Könyvtárellátó recenziója:

A száz évvel ezelőtti könyv a szabadkőművesség eredetét, történetét, eszmeiségét fogalmazza meg a korabeli nagyközönség számára. Az 1910-ben Várnay és Fia kiadójánál megjelent ismeretterjesztő munka könyvészetileg hiányos, tipográfiájában a régies szerkesztést hozza. A szerzőre vonatkozó bővebb információk és a mű keletkezését megvilágító elő- vagy utószó nagyon hiányoznak a még tartalomjegyzékkel sem bíró kiadványból. A három fejezet utolsó tagja a mozgalom hazai jövőjével foglalkozik. Későbbi történelmünk fényében érdekes megfogalmazással találkozhatunk: "A bölcselkedés, a jótékonykodás csöndes munkája után, mely kissé kényelmessé tette, nyílt küzdőtéren csap im össze ellenségeivel És mert az elzárt műhelyekből kilép az életbe, a haladás és fejlődés minden barátja támogatja majd. A kérges kezű munkás épen úgy, mint a tudomány csöndes embere. Mindenki, aki egy gazdagabb, műveltebb, boldogabb Magyarországról álmodik". A régies nyelvezetű írás leginkább történeti értékkel rendelkezik.


Az eredeti kiadás: http://szkp2.blogspot.com/1970/01/mentor-szabadkomuvesseg.html

Az eredeti kiadás olvasható: http://mtdaportal.extra.hu/books/mentor_a_szabadkomivesseg.pdf

 Mentor - A szabadkőművesség                                                                    

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum