A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2011. május 23., hétfő

Abafi Lajos: A szabadkőművesség és az uralkodóház

Abafi Lajos: A szabadkőművesség és az uralkodóház

Hermit Könyvkiadó, [Miskolc], 2011, 81 oldal
ISBN: 9786155032066

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

A szabadkőművességhez nemcsak olyan szellemi hősök, mint Goethe, Voltaire, Franklin, Lessing, Puskin, Wieland és Kazinczy, nemcsak művészek mint Mozart és Hayden, nemcsak hősök mint Washington, Lafayette és Poniatovsky, nemcsak államférfiak mint Kaunitz, Pálffy Károly és Széchenyi Ferenc tartoztak, hanem fejedelmek is, mint nagy Frigyes porosz király, I. Vilmos német császár, a svéd és szász királyok, valamint braunschweigi, hesseni és angol fejedelmek és hercegek stb.

A 18. századi hazai szabadkőművesség legfáradhatatlanabb kutatója volt Abafi Lajos. Miután lehetőséget kapott arra, hogy a dégi Festetics-kastély levéltárának szabadkőműves anyagát feldolgozza, megírta a Habsburg-monarchiabeli és a magyarországi szabadkőművesség kezdeti, 18. századi fénykorának történetét. Túlnyomórészt e kutatásain alapul a jelen kis műve is, amelyben a Habsburg uralkodók és a páholyok kapcsolatrendszerét mutatja be számos forrást idézve.

A Könyvtárellátó recenziója:

A 18. századi hazai szabadkőművesség legfáradhatatlanabb kutatója volt Abafi Lajos. Miután lehetőséget kapott arra, hogy a dégi Festetics-kastély levéltárának szabadkőműves anyagát feldolgozza, megírta a Habsburg-monarchiabeli és a magyarországi szabadkőművesség kezdeti, 18. századi fénykorának történetét. Túlnyomórészt e kutatásain alapul a jelen kis műve is, amelyben a Habsburg uralkodók és a páholyok kapcsolatrendszerét mutatja be számos forrást idézve. E kérdéskör bonyolultságát mutatja, hogy bár a felvilágosult abszolutizmus törekvései több helyen találkoztak a szabadkőművesség eszméivel, a katolikus Habsburgok mindig rajta tartották gyanakvó tekintetüket a páholyokon. A pápai átkot tartalmazó 1738-as bullát pl. a birodalomban nem hirdették ki (így nem is volt érvényes a kánonjog szerint), mivel Mária Terézia férjét, Ferenc császárt is érintette volna. II. József részben támaszkodott a jozefinista kőművesekre, másrészt szigorúan korlátozta működésüket, míg II. Ferenc, a Martinovics-összeesküvés után (a páholyok vélt, illetve részint valós érintettsége miatt) 1795-ben betiltotta működésüket. Abafi munkáját így summázza könyve utolsó mondatában: "Az idők szelleme () fényesen igazolta, hogy az a fejedelem uralkodik legszerencsésebben, a kit szabad és művelt nemzet szeretete vesz körül, mint a mesebeli tündérkirályt a gyémánt bástya." A témakör iránt érdeklődőknek jó szívvel ajánlható a kiadvány igen alacsony könyvészeti színvonala ellenére.


Az eredeti kiadás: http://szkp2.blogspot.com/1970/01/abafi-lajos-szabadkomuvesseg-es-az.html

Az eredeti kiadás olvasható: http://mtdaportal.extra.hu/books/abafi_lajos_a_szabadkomuvesseg_es_az_uralkodohaz.pdf

Abafi Lajos - A szabadkőművesség és az uralkodóház

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum