A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2007. június 1., péntek

Antalóczy Zoltán: Írjátok meg az igazságot!

Antalóczy Zoltán: Írjátok meg az igazságot!

Unicus Kiadó, Budapest, 2007, 348 oldal

Antalóczy Zoltán arra tesz kísérletet kétkötetes munkájában, hogy a kiegyezéssel megszülető modern Magyarország politikai és társadalmi történetét összefoglalja, mégpedig elsősorban egy mai katolikus értelmiségi nézőpontjából. Az első kötet a kiegyezéstől a fordulat évéig ível, és a jelentősebb korszakhatárok mentén haladva tárgyalja az új nemzedék, az új Magyarország kialakulását: a liberális polgári gondolat, a szocialista eszmék és az ezt körbevevő kulturális mozgalmak, fórumok orgánumait, képviselőit. Ugyanígy a következő rész az első világháborút és a forradalmakat tárgyalja, külön fejezet foglalkozik a Magyar Hiszekegy korával: a tanácsköztársaság, Trianon, a kommunista emigráció, illetve a revíziós politika mozzanataival és ez utóbbi következményeivel, az ország háborúba való sodródásával. A Nehéz idők cím alatt a második világháborút tárgyalja a szerző, elsősorban a nemzet megmaradásának szempontjából. Szót ejt az ellenállási mozgalomról, a holokausztról, Horthy kiugrási kísérletéről, akárcsak a lakosságcserékről és végül a fordulat évéről. A kötet erénye, hogy hosszabb-rövidebb idézetekből válogat, számtalan háttéreseményt mutat be (pl. a kormányzóhelyettes-választás, a kiugrás előtti kormányzótanácsi tárgyalások stb.) fekete-fehér fotóanyag kíséretében, gyengéje viszont, hogy nézőpontja szubjektív, viszonylag esetleges és rendszertelen a tárgyalásmódja. A kiegyezés korának szellemiségét pl. úgy akarja érzékeltetni, hogy rövidebb történeti visszapillantás után a szabadkőművesség magyarországi befolyásáról elmélkedik, arra a következtetésre jutva, hogy a páholyok a Magyarország pusztulásához vezető ateizmus melegágyai voltak. Végül, hogy érzékeltesse e szervezet lényegét, egy magyar jezsuita római teológiai tanulmányai során szerzett szóbeli információira hivatkozva állítja, hogy az összes mai szekta alapítója Ron Hubbardtól Rudolf Steinerig szabadkőműves volt. Az ilyen féligazságok, sőt hamis állítások, csúsztatások (Steiner a szabadkőműves szimbolikáról szóló egyik könyvében leszögezi: nem tagja a szervezetnek) miatt a könyv csak fenntartásokkal ajánlható, főleg a szerzőhöz hasonlóan gondolkodó, konzervatív, klerikális olvasók kereshetik.

Cím: Írjátok meg az igazságot!
Alcím: 1867-1948
Szerző: Antalóczy Zoltán (1923-)
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: magyar történelem, 19-20. század
ISBN: 978-963-06-2371-1
ETO: 943.9"1867/1945"
Raktárszám: 943.9
ÚK szám: 200809167
Kiadás: Budapest,Unicus,2007
Egyéb: 348 p.
24 cm

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum