A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2006. június 1., csütörtök

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"

Miskolczy Ambrus: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"

Napvilág Kiadó, Budapest, 2006, 151 oldal

A modern demokrácia, mint a nyugati kultúra alapvetése évezredes fejlődés eredménye. A demokratikus kultúra "magába foglalja mindazt, amit a felvilágosodás és a romantika, a liberalizmus és a demokratizmus jelentett, pontosabban mindebből az egyenlőségre való törekvés" - olvashatjuk a szerző előszavában. Miskolczy Ambrus újabb kötetében a modern magyar demokratikus kultúra eredeti sajátosságait kívánja feltárni. Elsőként a felvilágosodás és a liberalizmus viszonyát elemzi a 18-19. század fordulójának hazai politikai és kulturális miliőjében. Részletesen kitér arra a - magyar történetírásban vitatott - témára, hogy létezik-e folytonosság az 1790-es évek és az 1830-as évek reformtörekvései között. Ezt követően a titkostársasági demokratikus kultúráról, s a magyar szabadkőművességről olvashatunk, s betekintést nyerhetünk az ún. magántársasági demokratikus kultúrába, melynek révén a felvilágosodás szelleme és eszmeisége családi, baráti körökben, iskolákban, egyházközségekben és művelődési társaságokban élt tovább. Megtudhatjuk azt is, miként létezett a korban egymás mellett a nacionalizmus, a romantika és a liberalizmus. A demokratikus kultúra és a rendiség című fejezetben a tömegek és az elit viszonya, a francia modell és a magyar valóság közti különbség, illetve a magyar demokratikus kultúra ellentmondásossága kerül kifejtésre, kiegészítve a korabeli rendhagyó nemzetiségpolitikát elemző kitekintéssel. Ez utóbbi téma kapcsán végül az 1850-es évek magyar-román dialógusáról, illetve a magyar demokratikus kultúra lehetőségeiről tájékozódhatunk. A lábjegyzetekkel ellátott kötetet névmutató zárja.


Cím: A modern magyar demokratikus kultúra "eredeti jellegzetességeiről"
Alcím: 1790-1849
Szerző: Miskolczy Ambrus (1947-)
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: politikai filozófia
demokrácia
Magyarország
18-19. század
ISBN: 963-9350-98-2
ETO: 321.01(439)
321.7(439)"179/1849"
Kiadás: Budapest,Napvilág,2006
Egyéb: 151 p.
21 cm

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum