A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1998. június 6., szombat

Sumonyi Zoltán: Újrafelfedett titok

Sumonyi Zoltán: Újrafelfedett titok

A magyarországi szabadkőművesekről

Talentum Kiadó, 1998, Budapest, 173 oldal

ISBN-szám: 963-645-010-2
Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötés

`A 250 éves magyar szabadkőművesség történetének megírására irodalomtörténeti tanulmányaim inspiráltak. Több mint húsz évvel ezelőtt írtam meg Kazinczy és Batsányi c. drámámat arról, hogy kiélezett történelmi- politikai helyzetekben milyen különbözően viselkedik a magyar értelmiség. A korszak irodalmi termékeinek olvasásakor került kezembe Pálóczi Horváth Ádámnak 1792-ben megjelent Felfedezett titok c. könyve, amely az első és mindmáig egyetlen magyar szabadkőműves regény. Némi változtatással innen kölcsönöztem ennek a `regényes` történetnek a címét, hiszen több mint kétszáz évvel később valamit újra föl kell fedeznünk, azaz ha titokról van szó, akkor mai szóhasználattal fölfednünk...`


A Könyvtárellátó recenziója

Sumonyi Zoltán kötete az 1700-as évektől napjainkig tekinti át a szabadkőműves mozgalom hazai történetét. A mű címe Pálóczi Horváth Ádám 1792-ben megjelent Felfedezett titok (881638) című regényére utal. Pálóczi munkája akkor névtelenül jelent meg és a szabadkőművesség rajzát nyújtotta regényes formában. Innen vette ?kölcsön? Sumonyi Zoltán jelen kötete címét. Az olvasmányos munka a szabadkőművesség történeti tudnivalóival, a páholyok életével, a külföldi kapcsolatokkal egyaránt megismerteti az olvasót. Közben ki-kiviláglik a korabeli ország politikai hangulata, jelentős magyar írók és költők, tudósok szabadkőműves tevékenysége. Mint annyi minden mást, így a szabadkőműves páholyok működését is betiltották 1950-ben, természetesen a tagok továbbra is összejártak, csak már magánlakások adtak otthont beszélgetéseiknek. A kötet végén az 1920-1938 közötti időszakban illegálisan működő szabadkőművesek névsora áll és a felhasznált irodalom. Sumonyi Zoltán könyve - a téma magas fokú ismeretterjesztő darabja.Olvasható: VIII. fejezet - A XX. század elrablása

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_1918/szabkfre/szabkomu.hun

vagy

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_1918/szabkomu.hun

Tartalom

"A Generális-kaszálón a Vár alatt" 7

Bevezetés 7
"Az özvegy fiai" 10
A bizonyos és bizonytalan kezdet 10
A "családfa" megrajzolása 14
Ki volt Hirám Abif? 15
"Az angol évszázad" 19
"A csukló és az ujjak" 25
"Felfedezett titok" 28
Bécsi előzmények 28
A magyar alapítású Draskovich-féle rendszer 35
A magyar korona alá tartozó megyék Szabadság páholyának rendje 40
Az új főhatóság közgyűlései 43
Közbevetőleg: Draskovich "missziós útjai" 49
A magyarországi tartományi páholy 52
Az osztrák országos nagypáholy 52
Pálffy kettős szorításban 60
"Az első ártatlanság elvesztése" 65
A második "ártatlanság" elvesztése 75
Ima a pesti Nagyszívűségben 75
Közbevetőleg: a költők 76
Spionok ideje 81
A páholyok lehetőségei 91
Olvasókörök 93
A hirtelen halál 97
Föld alatt - ég alatt 107
A kapitány utóvédharcai 107
"Keresztelő János prédikációja" 112
Új fejezet kezdődik 116
A második nagy fejezet 122
Két páholy - két rendszer: Pulszky és Türr 122
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 127
A XX. század elrablása 138
"Kezeink elválnak..." 140
A "sivatagi vándorlás" 143
Egy kis pihenő - egy korty víz 150
A hosszú vándorlás 157
A megkésett XX. század és a szabadkőművesség 160
Fénygyújtások Budapest Keletén 160
Hogyan tovább? 161
Felhasznált irodalom 163
Függelék 164


A könyv kibővített változata: http://szkp2.blogspot.com/2008/12/sumonyi-zoltan-magyar-szabadkomuvesek.html

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum