A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1998. június 6., szombat

Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok

Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988, Budapest

A szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Németh József.Kötés: papír
Oldalszám: 340

Fülszöveg

A titok, melynek felfedezését e könyv címe ígéri, a szabadkőműveseké. A szabadkőművesség jellege, történeti szerepe koronkét változó, 18. század végi felvirágzása idején egyértelműen pozitív, haladó szerepet töltött be. A testvériséget emlegette a kiváltságok és kiáltó ellentétek világában. A türelmet és világos gondolkozást a vallási fanatizmussal és az egyházi hatalommal szemben. Elvileg az eredendő egyenlőséget a ténylegesen oly eltérő pozíciójú emberek között. Egy körbe hozta a nemest és nem nemest, aki - bár csak itt és csak elvileg - a másikkal egyenrangú félként állt szemben.Méghozzá a kiválasztottak, az elit össztetartozásának tudatában, a misztikus ceremóniák és névtelenség biztonságos, feszélyezettséget oldó s egyben rejtélyesen vonzó légkörében.Tartalom

Horváth Ádám és a szabadkőművesség (Németh József) 5

Felfedezett titkok, azaz vallástétele egy olyan tudós ifjúnak, aki sokáig igyekezett rajta, hogy frajmaurer lehessen, sokat kitanult, el is ment feltett útjában a legutolsó pontik, minden próbákon átalesett, de célját csakugyan el nem érhette, s miért nem érhette

Beszéli a vallástételt az ifjú, halála előtt kevéssel. 25

Jelentés 27

Felfedezett titok 31

Jegyzetek 331Ismertető: Hungarológiai Értesítő, 1990-1993. XII. évfolyam 3-4. szám

Németh József jóvoltából valódi ritkaságot tesz közzé a Szépirodalmi Kiadó méltán népszerű sorozata. Az irodalmi köztudatban jobbára csak az Ötödfélszáz énekek révén ismert Pálóczi Horváth Ádámnak ezúttal olyan munkája jelent meg, amely csak a legpatinásabb könyvtárakban található. A Felfedezett titok a kor érzelmes irodalmi áramlatába jól illő szentimentális regény, azonban története jóval túlmutat a bánatos ifjú szerelmén és halálán. A titok ugyanis a szabadkőművesség, amelynek jelentős szerepe volt Pálóczi Horváth életében.


Bevezető tanulmányában Németh József Pálóczi Horváth életének és a szabadkőművességhez való kapcsolatának titkait igyekszik feltárni. Levelezésekből, rejtett utalásokból bontakozik ki előttünk a szerző szabadkőműves páholytagságának története, a kortárs írókkal való barátsága. Az életrajz jobb megismeréséhez pedig maga a regény szolgál - számos önéletrajzi elem beiktatásával - adalékul, egyszersmind meggyőző bizonyítékot szolgáltat a regény eredetisége mellett. Mint szabadkőműves vallomástétel Báróczi Sándor két évtizeddel később fordított műve (A mos-
tani adeptus vagyis a szabadkőművességnek valóságos titkai) mellé állítható, de ott a helye a XVIII. századi magyar szentimentális regények sorában is.

A gondosan sajtó alá rendezett és, adatgazdag előszóval ellátott kötet egyetlen hiányossága, hogy nem ad szakirodalmi eligazítást a szerző iránt érdeklődő laikus olvasónak.

Németh S. Katalin
 
Forrás: http://epa.oszk.hu/01300/01361/00025/pdf/90-93_3-4_005-166.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum