A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2001. június 1., péntek

Trocase, Francois: Ausztria-Magyarország lerombolása a zsidóság és a szabadkőművesség által

Trocase, Francois: Ausztria-Magyarország lerombolása a zsidóság és a szabadkőművesség által
Történelmi forrásmű

Interseas Editions, 2001, 416 oldal

Fordító: Mónus ÁronISBN-szám: 1-901-338-04-5
Kötéstípus: Vászon


Tartalom

Képjegyzék 8
A fordító előszava 11
Bevezető 21
Egy birodalom sorsa

Általános áttekintés 25
Az uralkodóház 37
A haláltusa 45

A közigazgatás

A bürokratikus hivatalnokrendszer 53
Tények és más dolgok 57
Az igazságszolgáltatás 61
Az államrendőrség 65
A Bastille-ok 69
Az újságírók 71

A gazdasági és társadalmi viszonyok

Általános áttekintés 81
A nagybirtok 83
A nagybirtokos politikai befolyása 89
A földet terhelő adósságok 91
A társadalmi állapot 93
A mezőgazdaság és az ipar 99
Az állam pénzügyei 101
A pénzrendszer 107
A külkereskedelem 111

A szocializmus

A szocialista háborgások 119
Az állami "szocializmus" 123
A munkások bére 127
A nők munkája 135
A köztisztviselők és a kispolgárok 141
A szocializmus és a zsidók 143

A zsidó Ausztria

Általános áttekintés 149
Ausztria meghódítása a zsidók által 153
Kizsákmányolók és kizsákmányoltak 163
Az elcsábítások 169
Az antiszemita mozgalom 177
Állásfoglalások a zsidók mellett 191
A zsidók lesznek Európa urai? 199

A nacionalista mozgalom

A népi áramlatok 211
A pángermán propaganda 217
Szlávok (csehek) és németek 231
A szlovénok 239
Az irredenta Olaszország 241

A lengyelek és a ruszinok

A lengyel elzárkózás a birodalomban 249
A ruszinok 253
A közoktatás 257
Reminiszcenciák 261
Összegzés 265

Magyarország

Általános áttekintés 269
Magyarország államszövetsége Ausztriával 271
A zsidó Magyarország 275
A nemzetiségi küzdelmek 279
A románok 281
A horvátok 283

Az osztrák-magyar hadsereg háború esetén

Általános áttekintés 287
A katonai újjászervezés Sadowa után 289
A hadgyakorlatok 293
A zsidók a hadseregben 295
A nacionalista harcok befolyása az osztrák-magyar hadseregre 297

Ausztria-Magyarország az európai sakktáblán

Ausztria és a nemzetiségek 309
Ausztria és Németország 313
Németország 321
Ausztria belpolitikájának hatása külpolitikájára 325
Franciaország és Oroszország 329
Olaszország 333
Ausztria és Franciaország 335
Oroszország és Ausztria 337
A keresztény Kelet 339

Ausztria-Magyarország keleti irányú törekvései

Általános áttekintés 345
A háborgások a balkáni államokban 349
A zsidók Szalonikiban 353
Bosznia és Hercegovina 357

Az osztrák sajtó

Az osztrák sajtó története 365
A zsidó sajtó 369
A zsidó ellenes sajtó 375
A bécsi sajtó jelenlegi magatartása 379
Közigazgatás és sajtó 385

A francia tőke Ausztria-Magyarországon

A tőkebefektetés terjedelme 389
A bécsi tőzsde 393
A járadékok és a különféle értékpapírok 395

Áttekintés és összefoglalás

Tanulságok 409

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum