A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2001. június 6., szerda

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve

Heraldika, Budapest, 2001., 274 oldal


Kézirat gyanántElőszó

A szabadkőművesség tizennyolcadik században történt szervezetté alakulásától fogva jelentős befolyást gyakorolt világszerte a társadalmi életre, minden területen. Erről egyes nyugati országokban helyes, pontos fogalmat alkottak. Magyarországon is igen fontos, irányító szerepet töltöttek be a szabadkőművesek az ország fejlődésében. Erről azonban a magyar társadalom mit sem tud. Alkotásaikról, amelyeket máig is nagy haszonnal élvez az ország nem tudják, hogy szabadkőműves alapítások. Ennek következtében a szabadkőművességről nem tudnak, vagy téves fogalmakat alakítottak ki. Egyes rosszindulatú emberek ezt a tudatlanságot ki is használják. A mai tanítási anyagból minden szinten hiányzik a szabadkőművesség tárgyalása. Még azok sem ismerik a szabadkőművességet, annak történetét, különös tekintettel a magyar szabadkőművesség történetére, akiknek hivatásuk a történelem tanítása. A felsőoktatási intézetekben sem tanítják a szabadkőművesség történetét, még a történelem-szakos egyetemi hallgatók számára sem.

Tartalom

Előszó 3
A szabadkőműves eszmerendszer kialakulása, filozófiai gyökerei 5
A szabadkőművesség előzményei: az ókori piramisépítők, a középkori templomépítő céhek, a kereszteslovagok, a Loire-menti barlangok titkai, alkimisták, és rózsakeresztesek 21
A szabadkőművesség szervezetté alakulása, alkotmánya 40
A szabadkőművesség elterjedése a XVIII. században 59
Magyarok külföldi páholyokban a XVIII. században 76
A hazai szabadkőművesség kezdetei a XVIII. században 99
Az 1848-49-es szabadságharc emigrációjának szabadkőműves tevékenysége 114
A magyarországi szabadkőművesség a XIX. század második felétől 1920-ig 134
A betiltott magyar szabadkőművesség 1920 és 1945 között 161
A magyar szabadkőművesség története 1945-től 183
Időrendi táblázat a szabadkőművesség történetének áttekintéséhez 202
Néhány más szabadkőműves 230
Válogatott irodalom jegyzéke 234
Szabadkőművesi páholyaink 237
Néhány gyakorta használatos szabadkőműves kifejezés 264
Tartalomjegyzék 273


ISBN-szám: 963-858-535-8
Kötéstípus: Ragasztott papírkötés

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum