A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2001. június 1., péntek

Mikor, hol, hogyan és miért történt Magyarországon?

: Mikor, hol, hogyan és miért történt Magyarországon?

Reader's Digest Kiadó, Budapest, 2001, 304 oldal

A Reader's Digest Kiadó ezzel az ismeretterjesztő kötettel kezdi meg magyar tárgyú munkáinak közreadását. A szerzőpáros gazdagon és igényesen illusztrált könyvében a magyar nemzet históriájából kiemel hetven fontos eseményt, és ezeket időrendbe sorolva, rövid cikkekben ismerteti. Az első esemény A magyarság vándorlásáról szóló összefoglalás, amely az Urál vidéki őshazától az etelközi táborozásig követi nyomon a magyar nép útját. Hasonlóképp röviden-velősen (dupla oldalakon) számolnak be az ősi hitvilágról, illetve a honfoglalás előtti Kárpát-medence népeinek históriájáról, és ezután kerül sor a honfoglalás, majd a kalandozások korának áttekintésére. A soron következő fejezetekben a szerzők a történelem folyamából rendre kiemelik az ezer éves Magyarország sorsfordító eseményeit, Szent István államalapításától Dobó István egri diadalán és a 19. század végi árvízvédelmi munkák eredményein át 1990-ig, a szabad választásokig, illetve a rendszerváltozás nehézségeüg Valamennyi dupla oldalas cikk föltárja a kiválasztott téma hátterét, megvilágítja előzményeit, majd adatokban gazdag, pontos leírását adja, végül elhelyezi az eseményt a nemzeti múlt összefüggéseiben. Igen gazdag és értékes a kötet képanyaga, amely alapvetően reprodukciókból, illetve színes fantáziarajzokból áll. Néhány életrajzi cikk, illetve fogalomkifejtő miniesszé illeszkedik az adott fejezetbe (pl. a szabadkőművességről, a Nemzeti Színház születéséről, a Ganz gyár megalapításáról, a tiszaeszlári perről stb.). A kötetet történelmi és művelődéstörténeti kronológia, a magyar királyok és erdélyi fejedelmek táblázata, valamint név- és tárgymutató zárja. A kiadvány nem szisztematikus áttekintés a magyar történelemről, hanem - mint a szerzők í rják - 'a nemzeti történelem klasszikus témájában is a korunkra jellemző gyors tájékozódást és vizuális beállítottságot szolgálja'. - Elsősorban iskolai könyvtárakban érdemes elhelyezni, a fiatalok történelem iránti érdeklőd ését támaszthatja fől.

Cím: Mikor, hol, hogyan és miért történt Magyarországon?
Alcím: Reader's Digest válogatás : [70 esemény, amely sorsfordulót jelentett a magyar történelemben]
Szerző: Falcsik Mária (1956-)
Egyéb szerző: Száray Miklós (szerző ) -Jahn, Stefanie (fotó ) -Kopek Rita (festő) (1952-) (ill. )
Nyelv: Magyar
Tárgyszó: Magyarország - Történelem 10-20. sz. - Tanulmányok
Őstörténet, magyar - Tanulmányok
ISBN: 963-8475-54-4
ETO: 943.9(089.3)
Raktárszám: 943.9
ÚK szám: 200203227
Kiadás: Budapest,Reader's Digest K.,2001
Egyéb: 304 p.
28 cm

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum