A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

2016. április 6., szerda

Hatos Pál: Szabadkőművesből református püspök - Ravasz László élete

Hatos Pál: Szabadkőművesből református püspök - Ravasz László élete

Jaffa Kiadó, Budapest, 2016, 332 oldal

ISBN: 9786155609183

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos könyvek

Ravasz László (1882-1975) a „láthatatlan református pantheon” egyik legfontosabb alakja. A 20. századi református egyház Erdélyből jött karizmatikus püspöke, lenyűgöző szónok és író, a modern magyar protestantizmus nagy hatású közéleti személyisége volt. Ugyanakkor egyike volt a két világháború közötti zsidóellenesség ideológiai megalapozóinak. A róla szóló emlékezések vagy a szenvedélyes dicsőítés, vagy a vádirat műfaját követik. Akárcsak katolikus kortársai, Prohászka Ottokár vagy Mindszenty József esetében. A Horthy-rendszerhez ezer szállal kötődő egyházi vezető vagy karizmatikus püspök, rendkívüli szellemi tekintély vagy az egyházi antiszemitizmus egyik fő ideológusa, kivételes érzékenységű retorikus vagy az irodalmár jelmezébe bújt konzervatív erkölcscsősz? Az azonosuláshoz választani szükséges, a történeti megértés viszont kiteheti az és-t is az ellentmondások közé.

A magyar jobboldali hagyományt tárgyaló művek csak szórványosan említik Ravasz nevét. Pedig annak formáló alakja volt: politikai szerepe, termékeny írói életműve, a rádió hőskorában szinte hetenként bejelentkező hangja a vasárnapi ebéd előtt. Amelyet legalább egymillióan hallgattak minden alkalommal. Élete is izgalmas, valaha szabadkőműves volt, aztán a Horthy Miklósért rajongott. Megszavazta a zsidótörvényeket, de 1944-ben aktívan közreműködött az embermentésben. Később pedig, az 56-os forradalom hatására, még a szocializmust is elfogadta volna - marxizmus és szovjet elnyomás nélkül. Az izgalmas és ellentmondásos életmű áttekintése arra figyelmeztet, vallás és a politika összefüggései a 20. században is döntő hatással voltak a magyar társadalom fejlődésére.

Ravasz László elsősorban egy hang. Rádióhallgatók százezreinek volt a magyar református egyház megszemélyesítője a két világháború közötti időszakban. Kicsit kenetes, de dallamos hang volt az övé, ugyanakkor tisztán és érthetően csengő.

HATOS PÁL az a történész, aki nemcsak már-már divatjamúltan széles műveltségénél és kétségbevonhatatlan elemző tehetségénél fogva alkalmas az összetett ravaszi életpálya bemutatására, hanem azért is, mert mindezt olyan nyelven teszi, amelynek révén sokak számára válik áttekinthetővé a teljes életmű.

Ablonczy Balázs

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum