A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1988. június 1., szerda

Eperjesi Jagadics István: A régi Zala irodalomtörténetéhez

Eperjesi Jagadics István: A régi Zala irodalomtörténetéhez

Zala Megyei Tanács Kórház és Rendelőintézet, Zalaegerszeg,, 1988, 63oldal

Előszó Győri LászlóIsmertető: Hungarológiai Értesítő, 1990-1993. XII. évfolyam 3-4. szám
Zala megye kultúrája, irodalma is számos feledett értéket rejt, melyek újbóli felfedezése, feltárása fontos feladat. Az Eperjesi Jagadics István dolgozataiban „megcélzott filológiai témák eredetiségükben az alkotó szellem rácsodálkozása ösz-szefüggésekre, akár mindennaposak, akár rég elfeledett könyvek sorait olvasván bukkannak fel" - írja bevezetőjében Győri László.
A tanulmányok levéltári forrásokra építve főképp a régi magyar irodalom egy-egy kérdéskörével foglalkoznak: Apáti Ferenc Cantilenájával, Az vitéz Túri György haláláról szóló ének szerzőségével, Csokonai Vitéz Mihály zalai ismerőseivel és barátaival (Sárközy István, Nagyváti János, Festetics György, Pálóczi Horváth Ádám), Kazinczy Ferenc és a zalai szabadkőműves páholy kapcsolatával.
A szerző mozaikokat illeszt egymás mellé a múlt örökségéből, melyekből új megsejtések, új összefüggések villannak fel.

Ny. J.

Forrás: http://epa.oszk.hu/01300/01361/00025/pdf/90-93_3-4_005-166.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum