A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1970. január 3., szombat

Vágvölgyi Tibor: A magyar jakobinusok köztársasági mozgalma

Vágvölgyi Tibor: A magyar jakobinusok köztársasági mozgalma

Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1968, 210 oldal

Sorozatcím: Népszerű Történelem
Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötésTartalom

Az első magyar köztársasági mozgalom elfojtása 5
A dráma utolsó jelentei 5
A magyar jakubinusok a vérpadon 7

A Habsburg abszolút hatalom kiépítése hazánkban

A Habsburg kormányzati rendszer megteremtése 12
A Habsburgok gazdaságpolitikája 17
A magyar felvilágosodás 18
A felvilágosodott abszolitizmus 29

II. József felvilágosodott abszolutizmusa

II. József és a felvilágosodás eszméi 32
II. József hívei. A szabadkőműves mozgalom. Az irodalmi élet kibontakozása 35
A cenzúra és az egyházi reform 35
A jobbágyrendeletek és az erdélyi parasztfelkelés 42
Iskolapolitika, nyelvrendelet 44
A közigazgatás és az igazságszolgáltatás reformja 45
A nemesi adózás előkészítése 45
A jozefinizmus alkonya 48
A török háború 52
II. József uralmának mérlege 54

A köznemesség függetlenségi mozgalma

II. József halála és a nemesi ellenállás erősödése 56
II. Lipót és a köznemesi törekvések 57
A társadalmi reformok sürgetői 62
Lipót fellépése a köznemesi mozgalom ellen 69
Az udvar és a nemesség kompromisszuma 76
A haladó eszmék továbbélése 80
Lipót uralkodásának utolsó szakasza 85

A reakció erősödése és az értelmiség hangja

I. Ferenc uralkodásának kezdete 87
Az önkényuralom fokozódása 88
Az értelmiség hangjai 88
A francia forradalom iránti rokonszenv 98
A nemesi reformerek és az értelmiség találkozása 102
Martinovics Ignác irodalmi fellépése 110

A magyar jakobinus mozgalom és bukása

A francia forradalom hatása 117
Martinovics szerepe a szervezkedés megindításában 119
Milyen célkitűzéseket tartalmaztak a káték? 121
A tényleges szervezkedés 132
A forradalmi szervezkedés elfojtása: a magyar jakobinusok letartóztatása 137
A peres eljárás lefolytatása 140
Az ítélethozatal 146
A halálos ítéletek végrehajtása 148

Zsarnoki önkény és példátlan jogtiprás

Az 1791. évi 56.tc. és a bíráskodás módja 153
A per politikai jellege 159
Az 1796. évi országgyűlés és a reakció előretörése 161
A jakobinus mozgalom vidéki hajtásai 164

A magyar jakobinus mozgalom és az utókor

"Éljen az emberiség! Éljen a haza!" 170
Közös eszmei úton 172
"...nem éjszaka ez, csak sötét fellegek, és majdan elmúlnak 176
A jakobinus eszmék éltető ereje 180
A mozgalom egy évszázad távlatában 182
A jakobinus mozgalom megítélése és helye történelmünkben 190
Utószó 195
Bibliográfia 201

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum