A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1970. január 3., szombat

Miklóssy István: A szabadkőmüvesség önleleplezése

Miklóssy István: A szabadkőmüvesség önleleplezése

Szent-István-Társulat, Budapest, 1911, 169 oldal


Bibliográfiai forrás: http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?ID=318253

Előszó

A magyarországi szabadkőművességről a legközelebbi multban két igen figyelemreméltó röpirat jelent meg. A Szabadkőműves emlékeim és A szabadkőművesség nemzeti veszedelem cimű. Mindkettő nagyon felvilágosító és egyben megdöbbentő olvasmány. Meggyőződtünk belőlük, hogy a magyar nemzet testébe idegen, mérges anyag szivódott fel, mely sorvasztja, senyveszti a magyar nemzeti életet. Mindkét füzet olvasása után az a szilárd meggyőződés rakódott le lelkünkbe, hogy a magyarországi szabadkőművesség valóban hazafiatlan, valóban vallásromboló és valóban veszedelmes irányú. Meggyőződésünk szilárd volt - ámbár a szó szoros értelmében vett bizonyító jellegű érvet egyik iratból sem meríthettünk. Ilyen körülmények közt gondoltunk arra, hogy a szabadkőművesség ellen a magyar társadalom kezébe olyan argumentumokat kellene adnunk, amelyeket sem megcáfolni, sem csűrni-csavarni nem lehet. Ime, gondolatunkat megvalósítottuk. Nem én beszélek a szabadkőművességről - hanem őket beszéltetem. Saját idézett szavaikat bizonyára nem fogják megcáfolni a csűrés-csavarás nagymesterei. Ezért idéztem és csak idéztem irásaikból, gondosan ügyelvén arra, hogy főleg hivatalos irásaikat és jelentéseiket használjam forrásul; továbbá arra is, hogy csak a legujabb adatokat, kijelentéseket használjam fel. (A Kelet legrégibb száma, melyet felhasználtam, 1910 február 1-ről van keltezve.)Tartalom

Előszó 3
A szabadkőművesség két főiránya 5
A magyarországi szabadkőművesség hazafiatlansága 14
A magyarországi szabadkőművesség vallásromboló iránya 21
A francia szabadkőművesség eredményei 30
A szabadkőművesség mesterkedése iskolaügyünk terén 33
A szabadkőművesség a középiskolai tanárság körében 44
A szabadkőművesség és a főiskolai ifjúság 60
A szabadkőművesség és nemzeti történelmünk 64
A szabadkőművesség és a nemzetiségi kérdés 72
Miért kell a szabadkőművességnek az általános, titkos választójog? Politizál-e a magyarországi szabadkőművesség? 78
A páholyok és a szabadkőműves országgyűlési képviselők 96
A szabadkőművesség, mint a militarizmus és trón ellensége 103
A szabadkőművesség mint titkos társaság 115
A szabadkőművesség jótékonysága 123
A szabadkőművesség célja és harci szervei 129
A szabadkőműves sajtó 153
A páholyok jegyzéke 163
A forrásainkban említett szabadkőmüvesek névsora 166

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum