A könyvek listája

Keresés a PDF-ekben

1970. január 3., szombat

A magyar jakobinusok

A magyar jakobinusok

Iratok, levelek, naplók

Bibliotheca Kiadó, Budapest, 1957, 319 oldal

Sorozatcím: Aurora
Kötetsorszám: 8
Kötéstípus: Félvászon
Tartalom

Bevezetés

FELVILÁGOSODÁS - POLGÁRI TÖREKVÉSEK

"A filozófia világító fáklyája"

A természetben működő életerőről és Isten létéről - A vallás eredetéről - Az emberi szabadságjogokról 5

"Magyarország politikai betegségeiről"

II. Józsefről és az 1790-es köznemesi mozgalomról - A Habsburgok uralma Magyarországon - A magyar alkotmányról - Magyarország állapota az 1792. évben - A magyar katonaság sérelmei - A papság uralmáról - A klérus országgyűlési magatartásáról - Imhol egy nemesember - Az arisztokráciáról - A cenzúráról 23

Az uralkodóval a felvilágosult reformokért

Martinovics önéletrajza Lipót király számára - "A kifinomult monarchizmus" - Védőbeszéd Lipót király mellett - Magyarország kormányzásának átalakításáról - Szigorúsággal és megingathatatlansággal kell kormányozni - Mit kell tenni az elágedetlenség megszüntetésére - Az ország alkotmányának átalakításáról 60

"Egy magyar hazafi gondolatai"

Örökérvényű-e az alkotmány - A törvények alapelvei - Az alaptörvényekről - Az országgyűlésen való megjelenés jogáról - Az egyházi javakról - Vajon ruházzanak-e világi hivatalokat egyháziakra - A földesúr és jobbágy közti kapcsolatról - Az adókról - Nevelésügyi megjegyzések 79

A titkos társaságok

Szabadkőművesség, illuminatizmus, jezsuitizmus 105

A szabadkőművesség

A titkos jezsuita társaságról

Tagfelvétel a Francia-Angol-Amerikai Unió illuminatus páholyába

A budai olvasókör

"Vigyázó szemetek Párisra vessétek"

A franciaországi változásokra 126

A franciaországi zendülésre

Rajta magyar

Egy francia hadifogságba esett magyar katona följegyzései

Nyíltlevél Ferenc császárhoz

A franciabarát értelmiségek

Magyar-Francia szövetség terve

Növekvő elégedetlenség, fokozódó ellenállás

Spissich alispánról és az ellenzéki nemesekről 146

Szentmarjayról és az Orczy-házban folyó tanácskozásokról

A kikerülhetetlen forradalomról

A megyei nemesség szervezkedéséről

Az általános elégedetlenségről

Az erdélyi hangulatról

A magyarországi jakobinusokról

AZ ÖSSZEESKÜVÉS

Az összeesküvés szervezete és célja 158

A Reformátorok Titkos Társaságának Kátéja

A Szabadság és Egyenlőség Társaságának Kátéja

A felvételi szabályok és az eskü

Magyarország új alkotmáényának terve

A Marseillaise magyarul

Kazinczy elmondja, hogyan nyerték meg a mozgalom számára

Turós Péter ref. prédikátor belépése

Hogyan próbálták Tomanek ügyvédet megnyerni

A mozgalom vezetőiről

A FELSÉGSÉRTÉSI ÉS HAZAÁRULÁSI PER

A bíróság előtt

Az uralkodó szabályozza a peres eljárást 206

Utasítás a börtönőrök számára

A nádor az elfogatásokról

Batsányi János a saját elfogatásáról

A rendőrminiszter a foglyok elhelyezéséről

Az ügyész keresetlevele a fő vádlottak ellen

Batsányi védőiratából

Őz Pál észrevételei a vádiratra

Itélet Martinovics perében

Kazinczy börtönnaplója

Részletek a nédor jegyzőkönyvéből

A kivégzések

Getse Dániel levele 272

A bécsi Magyar Hírmondó tudósítása

Kazinczy naplója

A nádor jegyzőkönyvéből

Őz és Szolártsik kivégzése

A per tanulságai - az országos vizsgálatok

Az ügyész fölterjesztése az uralkodóhoz 285

Részletek a nádor jegyzőkönyvéből

A magyar jakobinus mozgalom irodalma és forrásai 303

Függelék: kimutatás a perbevontakról 311

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű könyvek

Blogarchívum